Wykaz klas

WYKAZ KLAS I WYCHOWAWCÓW- ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Lp. KLASA

WYCHOWAWCA

1 4 KB mgr Elwira Machaczek-Antkowicz
2 4 GF mgr Katarzyna Grygorowicz
3 3 KB mgr Aneta Rajtakowska
4 2 KB mgr inż. Jolanta Pawełek
5 1 BF mgr Marta Kufieta
6 3 X mgr Katarzyna Michalska -Hasiak
7 3 W mgr Mirosław Lizner
8 3 U mgr  Małgorzata Wołoszczuk
9 3 FK mgr Dawid Kubica
10 2 F mgr Magdalena Kruk-Cieślik
11 2 X mgr Katarzyna Michalska – Hasiak
12 2 U mgr Katarzyna Kowalska
13 2 W mgr Jolanta Kręcichwost
14 1 U mgr Ewa Roguska
15 1 W mgr Agnieszka Skowrońska
16 1 X mgr inż. Grzegorz Stępniowski
17 3 G mgr Iwona Radecka
18 3 K mgr Beata Kulik
19 2 K mgr Lidia Gutowska – Raszczuk
20 1 KM mgr inż. Katarzyna Kocierz
21 2 LOD mgr Elwira Machaczek-Antkowicz

Wpisała: AL